Med fokus på transporter
GKF Frakt AB är ett relativt ungt företag med tanke på att de är ett av Skånes större transport-, maskin- och logistikbolag. Företaget startade sin verksamhet 2001 i Kristianstad och Tomelilla för att kort därefter utöka med ytterligare ett kontor i Karlskrona. Idag har de ett flertal stora företag som kunder, en omsättning på cirka 470 miljoner och är marknadsledande aktörer i nordöstra Skåne och Blekinge.
Anders Lindström, VD, är civilekonom i botten och har tidigare jobbat på Skatteverket. Men efter att ha börjat som ekonomichef på ett transport- och logistikföretag för 20 år sedan har han blivit branschen trogen, mestadels som VD.
- Jag har alltid tyckt att det varit spännande att följa utvecklingen inom branschen och idag ser jag jobbet nästan som en hobby.
GKF Frakt är ett traditionellt transport- och logistikföretag som jobbar med industri & handel, bygg & anläggning samt jordbrukstransporter. Inom bygg & anläggning, som står för nästan hälften av företagets omsättning, har de bland annat Skanska, NCC, Svevia och kommunen som kunder. Kunderna inom industri & handel är huvudsakligen lokala företag som till exempel IFÖ, LB-Hus, Kiviks Musteri och Stora Enso medan de på jordbrukssidan främst kör sockerbetor till Nordic Sugar samt alla leveranser till och från Lantmännen inom sitt distrikt. Deras huvudsakliga marknadsområde ligger i södra Sverige, Blekinge, Kronoberg och Halland men transporterna går givetvis även till övriga delar av landet.

Företaget har idag totalt 34 anställda och disponerar cirka 330 enheter per dag.
- Alla kundavtal ligger hos oss och vi lägger ut körningarna på ett antal transportfirmor som vi har kontrakt med, förklarar Anders.
GKF Frakts målsättning är att upprätta långsiktiga samarbeten där de utvecklas tillsammans med sina kunder och certifieringen inom såväl kvalitet & miljö som arbetsmiljö borgar för en hög kvalitet.
- En bra kundrelation är otroligt viktig för oss och vi åker ofta ut till våra kunder för att ta reda på vad de har för önskemål även om de inte har behov av fler leveranser, förklarar han. Dessutom gör vi kontinuerliga kundanalyser och kundundersökningar.

Anders ser en fortsatt expansion av företaget som trolig, även om han är noga med att inte växa för snabbt. Men med tanke på att det finns många potentiella kunder inom området och att många av de befintliga kunderna växer ser han positivt på de egna möjligheterna framöver.
- Vi tror helt enkelt på att transport- och logistiknäringen kommer att växa och vi räknar med att följa med i den utvecklingen.
Att GKF Frakt AB har kunnat växa så snabbt tror Anders främst beror på deras sätt att vårda sina kunder och att de varit trovärdiga och konsekventa, dessutom lokalt förankrade.
- Just den lokala förankringen är många gånger viktigare än storleken på företaget, konstaterar han.
Vad Anders just nu ser som viktigt för framtiden är att de fortsätter att utveckla IT-integrationen mot sina kunder.
- Vad vi framför allt behöver satsa på är den digitala dialogen med våra kunder där vi till exempel ska kunna sköta både fakturering och bokning via nätet.GKF Frakt AB

Bransch:
Transport

Telefon: 044-780 25 07
Fax: 044-780 25 41


Email:
anders.lindstrom@gkf.se

Hemsida:
www.gkf.se

Adress:
GKF Frakt AB
Box 5026
29105 Kristianstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN